Yoga

Sov godt INTRO
0:58
Sov godt yoga - introduktion

Sov godt Yoga exercises
44:50
Sov godt yoga

Akupressur

akupressur
6:03
Akupressur for bedre søvn

Gode råd for bedre søvn

gode rad
11:55
Gode råd for bedre søvn

Meditation

22:07
Meditation for bedre søvn