BONUS: Stofskiftet (fra Hormoner i Balance)

Yoga for stofskiftet

Yoga Stofskifte
28:33
Yoga - Stofskiftet